Konkurs CSR Nauka z klasą

Metryka praktyki

Firma: Kaufland Polska Markety,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Przyszłość naszej planety zależy od nas i przyszłych pokoleń, dlatego ważne jest, aby świadomość ekologiczną budować już od najmłodszych lat. Potwierdzeniem tego jest m.in. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, zgodnie z którym od 1 września 2020 r. nauczyciele mają obowiązek omawiania kwestii zmian klimatycznych i ochrony przyrody podczas godzin wychowawczych. W czasie pandemii, kiedy uczniowie często uczą się zdalnie, edukacja ekologii połączona z obcowaniem z przyrodą stała się utrudniona. Z tego względu Kaufland Polskie Markety – sieć, której ochrona środowiska jest bardzo bliska, z okazji 20-lecia istnienia firmy w Polsce, zorganizował konkurs CSR Nauka z klasą, skierowany do publicznych szkół podstawowych w całym kraju. Nagrodą w nim jest 20 000 zł dla w 20 szkół podstawowych na wyposażenie wspierające edukację ekologiczną. Zadaniem konkursowym była praca plastyczna pt. „Jestem Ekobohaterem” wykonana przez uczniów, która pokazuje, w jaki sposób dbają oni o środowisko od najmłodszych lat.