Konkurs „Bezpiecznie TU i TAM”

Metryka praktyki

Firma: Polska Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Celem konkursu grantowego dla NGO Bezpiecznie TU i TAM było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Do komisji konkursowej Polska Spółka Gazownictwa zaprosiła przedstawicieli samorządów, którzy oceniali wnioski ze swojego terenu pod kątem efektywności i realnego zapotrzebowania społecznego. Wyróżniono 13 spośród 105 NGO, z czego 6 otrzymało granty po 10 tys. zł. W ramach wolontariatu kompetencyjnego firma ufundowała też szkolenie „Jak mierzyć efekty działań społecznych”, w którym wzięły udział wyróżnione organizacje, przedstawiciele samorządów oraz pracownicy PSG obsługujący konkurs. Bezpośrednimi odbiorcami projektów było ponad 1800 osób, a pośrednimi adresatami, dzięki promocji lokalnej i ogólnopolskiej, było około 300 tys. osób.