Konkurs „Bezpieczne miejsce pracy”

Metryka praktyki

Firma: ROHLIG SUUS Logistics,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Konkurs „Bezpieczne miejsce pracy” prowadzony jest w oddziałach ROHLIG SUUS Logistics. Inicjatywa ma na celu zachęcenie pracowników do zwiększania swojej wiedzy z zakresu BHP oraz budowanie świadomości w tym obszarze. Co miesiąc w intranecie publikowany jest ranking oraz nagradzane są oddziały, w których została wykryta najmniejsza liczba nieprawidłowości. Nagrody oraz duch rywalizacji międzyoddziałowej sprzyjają poprawie stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Działanie prowadzi do stopniowego zmniejszania się wykrytych nieprawidłowych zachowań, co pozytywnie wpływa również na zwiększenie bezpieczeństwa współpracujących z firmą przewoźników i kierowców.