Konkurs ASTOR dla Pracowników – ASTOR Sp. z o.o.

Metryka praktyki

Firma: ASTOR,
Branża: IT, Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2012

ASTOR w celu wyróżnienia osiągnięć pracowników firmy w danym roku kalendarzowym organizuje Konkurs ASTOR dla Pracowników. Nagrody przyznawane są pracownikom przez pracowników. Laureatów konkursu wybiera się w demokratycznych wyborach, które są bezpośrednie i tajne. Nad prawidłowym ich przebiegiem czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu ASTOR, złożony z przedstawicieli pracowników z różnych działów. Wybory przeprowadzane są w trzech etapach: w pierwszym wybierani są kandydaci do nominacji, w drugim – osoby nominowane do nagrody, w trzecim spośród nominowanych dokonywany jest wybór laureatów. Od 2009 roku mottem Konkursu ASTOR jest muszkieterowskie „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”, a kategorie konkursowe nawiązują do czworga przyjaciół: Atosa, Portosa, Aramisa i D’Artagnana, którzy – mimo dzielących ich różnic – wspólnie potrafili osiągnąć ambitne cele. Rapier ATOSA to nagroda przyznawana za całokształt osiągnięć w firmie ASTOR osobie z długim stażem pracy (minimum siedem lat zatrudnienia). Rapier PORTOSA dostaje osoba, która zjednała sobie w minionym roku największą sympatię współpracowników. Rapier ARAMISA to nagroda przyznawana osobie, która znacząco przyczyniła się w ubiegłym roku do rozwoju firmy, kreatywnie podchodząc do zadań, generując nowe pomysły, motywując do działania. Rapier D’ARTAGNANA to nagroda dla osoby z krótkim stażem pracy (do trzech lat), która w tym czasie zdążyła wyróżnić się na tle innych i osiągnęła znaczące sukcesy. Dzięki konkursowi firmie udaje się bardziej integrować i motywować zespół oraz wprowadzać zdrową i pozytywną atmosferę.