Kongres Różnorodności

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kongres Różnorodności to organizowana od 2014 r. przez Henkel Polska i BETTER konferencja zrzeszająca specjalistów i praktyków wokół tematu zarządzania różnorodnością. Siódma edycja Kongresu Różnorodności pod hasłem „Tak silni jak najsłabszy z nas – czyli jak wzmacniać ludzi i organizacje w kryzysie (i nie tylko)” odbyła się w formule online. Uczestnicy dyskutowali o tym, jak budować odporność w czasach zmiany i niepewności, jak zadbać o zdrowie psychiczne własne i swoich współpracowników, jak będzie wyglądać przyszłość rynku pracy, jakich liderek i liderów potrzebujemy i czego od nich oczekujemy. Od 2014 r. w Kongresie uczestniczyło prawie 1500 osób budując społeczność profesjonalistów i profesjonalistek skupionych wokół takich fundamentalnych wartości, jak szacunek do drugiego człowieka, godność i równość. W Kongresie 2021 udział wzięło 241 osób – najwięcej w dotychczasowej historii wydarzenia. Jego promocja odbywała się głównie za pośrednictwem działań digital (w tym nowo powstały kanał Kongresu na LinkedIn i Twitter firmy Henkel) i PR przy wykorzystaniu kanałów komunikacji organizatorów i patronów. Z kluczowymi komunikatami tegorocznej edycji wydarzenia udało się dotrzeć do blisko 672 300 osób.

Organizując kolejną edycję wydarzenia w trudnym czasie pandemii Henkel po raz kolejny udowodnił, że jest firmą zaangażowaną społecznie, która od lat aktywnie i zdecydowanie promuje postawy różnorodności zarówno wewnątrz firmy jak i na zewnątrz. Firma pokazała także swoją wrażliwość podejmując temat kruchości człowieka wobec globalnych zdarzeń o negatywnym wpływie na niespotykaną skalę i szukając rozwiązań, które mogłyby go wspomóc. Tym samym wzmocniła swój wizerunek organizacji otwartej, która nie ogranicza się do dbania o dobre funkcjonowanie własnego biznesu, ale wychodzi z działaniami prospołecznymi znacznie szerzej. Odbiorcy mogli spotkać się z uznanymi ekspertami, a dzięki formule wydarzenia oraz dostępności treści w języku angielskim i migowym organizatorom udało się dotrzeć do nich bardzo szeroko, co pokazały wskaźniki efektywności. Z myślą o osobach, które nie mogły być obecne na wydarzeniu, po Kongresie udostępnione zostały nagrania z sesji i paneli.

https://www.kongresroznorodnosci.pl/o-kongresie