Konferencja „Odpowiedzialna energia” – PGNiG, PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PGNiG, PricewaterhouseCoopers,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa, Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009

W 2009 roku odbyła się pierwsza konferencja branży energetycznej poświęcona zagadnieniu odpowiedzialnego biznesu, zorganizowana przez PGNiG we współpracy z PricewaterhouseCoopers. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw energetycznych, przedstawiciele administracji i organizacji pozarządowych. Honorowy patronat nad konferencją objął wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Celem konferencji było zainicjowanie szerokiej debaty na temat zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w sektorze energetycznym, wymiana doświadczeń i promocja dobrych praktyk. Przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki zaprezentował wyniki badania stanu wdrożenia CSR-u w polskich przedsiębiorstwach energetycznych, dyskutowano o problemach i wyzwaniach stojących przed sektorem. W ramach wydarzenia przedstawiciele siedmiu największych firm energetycznych w Polsce podpisali deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju branży energetycznej.

W konferencji udział wzięło ok. 200. osób – byli to przedstawiciele wszystkich sektorów i najważniejsi interesariusze związani z energetyką. Konferencja ma stać się wydarzeniem cyklicznym i ogólnopolską platformą dialogu międzysektorowego na temat rozwoju i odpowiedzialności branży energetycznej.