Konferencja Odkryj CSR

Metryka praktyki

Firma: Kopex Group,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2015

Konferencja Odkryj CSR odbywa się raz do roku. W 2015 r. głównym tematem była współpraca międzysektorowa na rzecz innowacji społecznych w województwie śląskim. Do przygotowania wydarzenia Kopex Group zaprosił po jednym przedstawicielu biznesu, NGO, instytucji publicznych, mediów i uczelni. Do głównych celów konferencji należało zaangażowanie do aktywnego uczestnictwa szerokich grup interesariuszy. W ramach wydarzenia przeprowadzono panel dyskusyjny, panel otwarty dla uczestników, równoległe podgrupy tematyczne, a także transmisję online.