Konferencja Nienieodpowiedzialni

Metryka praktyki

Firma: Grupa ANG,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2015

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych od 2013 r. prowadzi coroczną Konferencję Nienieodpowiedzialni, której celem jest zaadresowanie problemów w branży finansowej, zachęcenie jej przedstawicieli do dyskusji o odpowiedzialności i służebnej roli sektora finansowego oraz wspólnego działania na rzecz odzyskania przez sektor zaufania społecznego. Konferencja organizowana jest w partnerstwie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych, Akademią Leona Koźmińskiego, Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, Towarzystwem Naukowym Prakseologii i firmą doradczą Deloitte.