Konferencja Generacja COVID-19 Przyszłość młodych ludzi w Polsce

Metryka praktyki

Firma: Ten Square Games,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Ten Square Games była uczestnikiem, a także technologicznym partnerem konferencji Generacja COVID-19 Przyszłość młodych ludzi w Polsce zorganizowanej przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce oraz Polski Instytutu Ekonomicznego. Podczas czterech tematycznych paneli skupiających się na zdrowiu, edukacji, rynku pracy i gospodarce oraz technologii i digitalizacji eksperci omawiali największe wyzwania, z jakimi będą mierzyli się młodzi ludzie w świecie post-pandemicznym. Należą do nich kwestie takie, jak: Czy COVID-19 to choroba uderzająca głównie w seniorów? Czy młodzi mają się czego obawiać? Czy edukacja zdalna zostawiła „pokolenie COVIDowe” w tyle, w porównaniu do poprzednich roczników uczących się stacjonarnie? Czy nowa rzeczywistość ma zalety dla osób wchodzących na rynek pracy? Jakie narzędzia można wykorzystywać, aby uczynić naukę zdalną lub wydarzenia online ciekawymi dla młodych ludzi?