Konferencja EDULab. O uczeniu się przez całe życie i zdobywaniu kompetencji zawodowych przez doświadczenie.

Metryka praktyki

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi cykl edukacyjny EDULab. Konferencja, która odbyła się we wrześniu 2022 r. była czwartą edycją wydarzenia. Tegoroczna tematyka to uczenie się przez całe życie, co dotyczy nie tylko indywidualnych osób, ale też organizacji zatrudniających pracowników i prowadzących działania gospodarcze. Przedstawiciele MARR wraz z partnerem wydarzenia – Instytutem Badań Edukacyjnych i zaproszonymi ekspertami prezentowali uczestnikom konkretne, sprawdzone rozwiązania w zakresie podnoszenia kompetencji i uczenia się oraz projektowania tych procesów w organizacjach. Na konferencji można też było poznać prognozy dotyczące zapotrzebowania rynku na konkretne kompetencje pracownicze oraz narzędzia i metody ich pozyskiwania. Konferencja odbyła się online i była wydarzeniem bezpłatnym.