Konferencja Dni Oszczędzania Energii – BASF Polska

Metryka praktyki

Firma: BASF Polska,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

BASF Polska chce aktywnie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez uczestnictwo oraz wspieranie różnych konferencji, poświęconych jego tematyce. Zagadnieniem, które stanowi coraz ważniejszy temat dyskusji na świecie jest zrównoważone budownictwo, a także optymalna i oszczędna modernizacja budynków. Wyrazem zaangażowania się w tę tematykę przez firmę BASF Polska był mecenat nad 11 edycją konferencji Dni Oszczędzania Energii, poświęconej głównie modernizacji budynków zabytkowych.

Konferencja 11. Dni Oszczędzania Energii, pod hasłem „Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską”, miała miejsce w październiku 2016 r. we Wrocławiu. Jej najważniejszym celem była popularyzacja zasad zrównoważonego rozwoju, ujętego w programach rewitalizacji miast. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Firma BASF Polska była mecenasem spotkania, a także zapewniała wsparcie merytoryczne. Jednymi z prelegentów byli specjaliści z Działu Chemii Budowlanej firmy, którzy opowiadali o idei budownictwa zrównoważonego w procesie poprawy efektywności energetycznej budynków historycznych. Podczas swojego wystąpienia prezentowali możliwości ocieplania budynków w zależności od klasy zabytku, etapy tego procesu, a także korzyści wynikające z optymalnej termomodernizacji budynków zabytkowych. Przedstawiciele BASF Polska zaprezentowali również portfolio produktowe, składające się z innowacyjnych i zrównoważonych produktów, m.in. stosowanych do modernizacji. Ponadto podczas konferencji firma umożliwiła zobaczenie na żywo tego typu rozwiązań poprzez zorganizowanie pokazu tynku dekoracyjnego.

Wydarzenie zgromadziło aż 250 osób zainteresowanych tematyką termomodernizacji budynków zabytkowych. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządów, projektanci, konserwatorzy oraz zarządcy obiektów użyteczności publicznej.

Więcej informacji