Konferencja BGK dla JST

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2014

Bank Gospodarstwa Krajowego stara się podnosić kompetencje samorządów terytorialnych w zakresie zarządzania finansami oraz finansowania inwestycji. Celem zorganizowanej w 2014 roku konferencji pod tytułem „Inwestycje w rozwój” była wymiana doświadczeń i dyskusja na temat źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych, zwłaszcza zaś nowych rozwiązań, jakimi są systemy tworzone w oparciu o finansowanie zwrotne i projektowe oraz formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Współorganizatorem konferencji dla JST były ogólnopolskie organizacje pozarządowe, a partnerami Bank Światowy oraz spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe. W forum wzięło udział ok. 300 osób – samorządowców z całego kraju oraz przedstawicieli administracji rządowej i ekspertów.