Koncepcja Smart Cities

Metryka praktyki

Firma: Wodociągi Miasta Krakowa,
Branża: Woda i kanalizacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Koncepcje smart cities w Wodociągach Miasta Krakowa to przede wszystkim narzędzia informatyczne służące sterowaniu i nadzorowi nad posiadaną infrastrukturą i technologiami. GIS – system informacji geograficznej. Wspomaga proces rozwoju sieci na wszystkich etapach realizacji. Stanowi niezbędne narzędzie pracy dla inżynierów, brygad czy planistów. Integracja z innymi systemami – każda aplikacja służąca zarzadzaniu danym obszarem musi być zintegrowana z systemami klasy ERP. Przykładem takiego rozwiązania jest integracja GISu z „billingiem” funkcjonującym w Spółce.

Modelowanie hydrauliczne – W Krakowie wdrożono jeden z najnowocześniejszych modeli hydraulicznych w branży. Obejmuje on blisko 4 tys. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Monitoring opadów Telemetria – opomiarowanie procesów technologicznych i sieci Scada – system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego Centralna Dyspozytornia – Centrum Zarządzania i Sterowania

 • 100 % sieci wod-kan objętych systemem GIS
 • ponad 80 tys. szkiców powykonawczych przyłączy
 • Billing – 70 382 punkty poboru
 • Modelowanie hydrauliczne
 • sieć wodociągowa – ponad 1800 km, korelacja – ponad 300 punktów pomiarowych
 • sieć kanalizacyjna – ponad 1600 km, korelacja – ponad 200 punktów pomiarowych – integracja 100% – GIS, Billing
 • Monitoring Opadów – 30 deszczomierzy połączonych on-line z bazą WMK S.A.
 • Telemetria
 • 247 sterowników PLC
 • 9500 Urządzeń pomiarowych przewodowych
 • 270 Urządzeń pomiarowych zdalnych
 • 27 systemów SCADA

Nadzór i sterowanie dziesiątkami procesów zachodzących w sferze produkcji i dystrybucji. Efektem ich stosowania jest sprawne zarządzanie w warunkach normalnych, ale także szybkie identyfikowanie zakłóceń w funkcjonowaniu systemu. Analiza ciśnienia, przepływu, wypełnienia w dowolnym punkcie na sieci w ujęciu dobowym, ekspresowa analiza w przypadku awarii sieci analiza podpiętrzeń i podtopień. Całodobowa obsługa zgłoszeń, koordynacja obsługi awarii, raportowanie.