Koncepcja kopalni i elektrowni bezodpadowej

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2015

TAURON Wytwarzanie i TAURON Wydobycie postawiły sobie cel uzyskania do 2020 r. możliwości zagospodarowania 90% odpadów poprodukcyjnych powstałych w należących do nich kopalniach, elektrowniach i elektrociepłowniach. W ramach koncepcji kopalni i elektrowni bezodpadowej podejmują liczne specjalistyczne działania, które mają doprowadzić do odzysku i ponownego zagospodarowania. Realizują projekt Grey2Green, którego celem jest wspólne zagospodarowanie wytwarzanych przez spółki odpadów wewnątrz Grupy oraz wytworzenie na bazie odpadów jak najwięcej zbywalnych produktów. W 2013 r. w Grupie powstało ponad 5,5 mln ton odpadów. W 2014 r. było ich blisko 1 mln ton mniej. W 2013 r. zagospodarowaniu poprzez ponowne wykorzystanie, recykling i odzyskiwanie (w tym odzysk energii) poddano prawie 89% odpadów innych niż niebezpieczne, w 2014 – 99%.