Komunikacja z pracownikami

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

Rada ds. etyki, działająca w Grupie Kapitałowej LOTOS przyjęła komunikację z pracownikami jako jeden z filarów Programu etycznego. Celem strategii jest zapewnienie pracownikom dostępu do informacji budujących oczekiwane rozumienie znaczenia kwestii etycznych w zarządzaniu organizacją oraz pomoc w sytuacjach wymagających praktycznego zastosowania Kodeksu etyki. W ramach strategii komunikacji prowadzone są działania, takie jak: publikacja w intranecie materiałów poświęconych etyce w biznesie (LOTOSTRADA); publikacja wywiadów z autorytetami w dziedzinie etyki biznesu i CSR oraz materiałów eksperckich w miesięczniku pracowników („LOTOSFERA”); wydawanie kwartalnika („Dynamiczni”) skierowanego do osób zatrudnionych na stacjach paliw LOTOS; organizacja regularnych spotkań z Rzecznikiem ds. etyki.