Komunikacja wokół inwestycji – GAZ-SYSTEM

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2012

GAZ-SYSTEM oddał do eksploatacji ponad 260 km nowych gazociągów przesyłowych oraz dwie tłocznie gazu. Prowadząc inwestycje, firma wchodzi m.in. na grunty właścicieli prywatnych, dlatego spółka dba o dobre relacje ze społecznościami lokalnymi. Od 2010 roku realizuje systemowe podejście do działań komunikacyjnych związanych z realizacją inwestycji. Podejście to opisane zostało w „Podręczniku działań promocyjno-informacyjnych przy inwestycjach dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” oraz rocznych planach komunikacji ze społecznościami lokalnymi, które szczegółowo podają zasady takich działań oraz wykorzystywanych narzędzi komunikacyjnych. Celem jest przekazanie gminom podstawowych informacji o budowie gazociągów strategicznych i procedurze wypłaty odszkodowań oraz nawiązanie regularnych kontaktów z mieszkańcami gmin. Wymierną korzyścią jest informacja zwrotna od społeczności lokalnej oraz możliwość odpowiedzi na wszelkie  niejasności związane z budową gazociągów. W latach 2011–2012 przeprowadzono 100 spotkań informacyjnych, w których łącznie udział wzięło 2020 osób (w tym w 2011 roku – 875 osób i w 2012 roku – 1145 osób).

Wiecej informacji