Komunikacja społecznie odpowiedzialna

Metryka praktyki

Firma: PKP CARGO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Komunikacja społecznie odpowiedzialna w PKP CARGO prowadzona jest w sposób skoordynowany, spójny i całościowy. Jest adresowana do ok. 14 tys. pracowników, a jej celem jest edukowanie i promocja odpowiedzialnych działań Spółki w obszarach: kultura bezpiecznego miejsca pracy – dotyczy zwłaszcza pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, a stałym elementem komunikacji jest Newsletter PWP dla maszynistów; partnerski dialog społeczny – do komunikacji na temat ważnej dla Spółki i pracowników tematyki zapraszane są Związki Zawodowe.