Komunikacja „Kolory Wongi”

Metryka praktyki

Firma: Wonga.pl,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Komunikacja „Kolory Wongi” to inicjatywa związana z badaniem Insight Discovery, której głównym celem była poprawa komunikacji i rozwój pracowników. Każdy pracownik wonga.pl otrzymał indywidualny raport o swojej energii kolorystycznej oraz mógł omówić go z trenerem. Badaniu towarzyszyła akcja informacyjna na temat specyfiki kolorów osobowości. Pracownicy opracowywali filmy, zorganizowano konkurs ze znajomości charakterystyk kolorystycznych i wyłoniono Mistrza Insight’s Discovery. Każdy pracownik mógł udostępnić swój raport oraz oznaczyć zdjęcie dominującymi kolorami swojej charakterystyki. Wszyscy pracownicy przeszli badanie Insight Discovery. 45 osób podzieliło się swoim raportem/charakterystyką. Publikacje dotyczące Kolorów Wonga miały klikalność od 70 do 131. To jedna z wielu akcji Wonga, której zadaniem akcji była poprawa komunikacji oraz relacji między pracownikami poszczególnych zespołów. Pandemia sprawiła, że focus na tego typu inicjatywy jest jeszcze większy. Jesteśmy różni, więc akcje są różnorodne i dlatego Wonga stara się nimi dotrzeć do poszczególnych grup pracowników. Kolory Wonga objęły wszystkich pracowników. Każdy miał okazję poznać lepiej siebie, swoich kolegów z zespołu – raporty były w zespołach omawiane, a także innych pracowników. Dla niektórych pracowników było to całkowite odkrycie, bo tłumaczyło dlaczego ktoś jest mało wylewny, dlaczego inny potrzebuje więcej czasu na danie odpowiedzi. Kolory Wonga poprawiły komunikację między pracownikami.