Komunikacja dla wszystkich – Ericsson

Metryka praktyki

Firma: Ericsson,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Zgodnie z przesłaniem znajdującym się w misji firmy, Ericsson dąży do ułatwienia komunikacji wszystkim, m.in. poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii osobom 60+ oraz poprzez artystyczne inicjatywy realizowane wspólnie z niepełnosprawnymi dziećmi i seniorami.Pracownicy firmy w ramach wolontariatu pracowniczego poprowadzili nieodpłatne szkolenie komputerowe dla członków Klubu Seniora Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Ochoty, w której to dzielnicy Warszawy firma ma swoją siedzibę. Projekt miał na celu przybliżenie osobom starszym nowych technologii i naukę wykorzystywania ich w codziennym życiu. Z kursów komputerowych prowadzonych przez ośmioro pracowników firmy skorzystało 14. członków Klubu Seniora. Zajęcia trwały 1,5 godziny, prowadzono je przez pięć tygodni w siedzibie firmy. Dodatkowo Ericsson zainicjował stworzenie kafejki internetowej w Klubie Seniora, zakupił dwa nowe komputery o wartości 6 000 zł i podarował je Klubowi, a firma Microsoft przekazała systemy operacyjne dla zakupionego sprzętu.

Następnie wspólnie z seniorami oraz dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie wolontariusze zorganizowali spektakl teatralny „Bajka o Przyjaźni”. W przedstawienie zaangażowało się 9. wolontariuszy, 10. seniorów z Ochoty i 12 dzieci. Wspólnie przygotowano dekoracje teatralne, a premiera odbyła się 28 listopada 2009 roku w warszawskim Teatrze Rampa, podczas 7. urodzin Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Przyjaciel”. Wszystkie stroje i dekoracje zostały przekazane szkole w Pruszkowie. Dzięki tej inicjatywie nastąpiła integracja wszystkich uczestników projektu; seniorzy wyrazili chęć włączania się w kolejne projekty wolontariackie.