Komputery dla domów dziecka – Bank Pekao S.A.

Metryka praktyki

Firma: Bank Pekao SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
W pierwszej połowie 2004 r. Bank Pekao S.A. przeprowadził ogólnopolską dystrybucję wycofanego z użytku bankowego sprzętu komputerowego do placówek opiekuńczo-wychowawczych w całym kraju. Projektem banku objęte zostały placówki opieki dziennej i całkowitej ze wszystkich województw (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, świetlice środowiskowe, świetlice terapeutyczne, placówki socjalizacyjne). W ramach akcji „Komputery” do 1200 placówek różnego typu dostarczono 6800 zestawów komputerowych.W celu zidentyfikowania grupy odbiorców sprzętu komputerowego realizacja projektu poprzedzona została badaniami oraz rozmowami ze specjalistami pomocy społecznej. Ostateczna lista dystrybucyjna skonstruowana została przez Departament Pomocy Społecznej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i stanowiła wynik bezpośrednich rozmów z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i osobami kierującymi konkretnymi placówkami. Szczególnie istotny jest fakt, że to właśnie same placówki ustalały ilość potrzebnego im sprzętu, tak w zakresie realizacji ich zadań administracyjnych, jak i przede wszystkim zestawów komputerowych przeznaczonych do użytku przez dzieci. Realizacja projektu „Komputery” obejmowała nie tylko dystrybucję sprzętu, ale również jego instalację i pomoc niezbędną przy pierwszym użytkowaniu.