Komputer oknem na świat – PGNIG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2012

Komputer oknem na świat to projekt, który zrealizowali pracownicy Pomorskiego Oddziału Obrotu Gazem PGNIG. Założeniem projektu było stworzenie kompletnego stanowiska komputerowego z dostępem do internetu na potrzeby podopiecznych Domu dla Samotnych Kobiet z Dziećmi oraz Osób Starszych Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku (rocznie z pomocy ośrodka korzysta ponad 100 osób). Do ośrodka przekazano sprzęt komputerowy. Zadaniem pracowników-wolontariuszy była pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu i elementów wyposażenia stanowiska, jak również zainstalowanie potrzebnego oprogramowania. Ponadto wolontariusze przeprowadzili serię warsztatów i szkoleń z zakresu obsługi komputera (sporządzanie pism, obsługa przeglądarek czy zakładanie kont internetowych).