Kompostowanie – warsztaty i konkurs

Metryka praktyki

Firma: Fujitsu Technology Solutions,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Firma Fujitsu zorganizowała Warsztaty Kompostowania. Zewnętrzny ekspert opowiedział o rodzajach metod kompostowania, dobrych i złych praktykach w zakresie kompostowania, gospodarowaniu odpadami kuchennymi i innych powiązanych tematach. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w konkursie związany z kompostowaniem. Szerzyli nowo-zdobytą wiedzę o kompostowaniu wśród pracowników i rodziny. Zwycięzcy otrzymali kompostowniki, żeby mogli wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.

Wskaźnikiem efektywności była liczba uczestników warsztatów i konkursu – 161 osób.

Korzyści z projektu:

  • 161 pracowników Fujitsu dowiedziało się więcej o kompostowaniu.
  • mniej zmarnowanej żywności.
  • mniej śmieci, które nie zostaną poddane recyklingowi.
  • 15 osób otrzymało domowe kompostowniki.
  • Każdy kompostownik, z którego korzystają uczestnicy, to mniej metanu emitowanego do powietrza.