Kompleksowy program TOPR, WOPR, GOPR – Polkomtel

Metryka praktyki

Firma: Polkomtel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
Pomoc, jaką Polkomtel oferuje służbom ratowniczym, jest bardzo różnorodna. Od przekazywania sprzętu i środków finansowych, po zbudowanie specjalistycznego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, który służy zarówno lepszej komunikacji między potrzebującymi a ratownikami, jak również pomiędzy samymi ratownikami a ich centralami przyjmującymi zgłoszenia od poszkodowanych. System łączności dla ratowników opracowany przez operatora sieci Plus pozwala szybciej dotrzeć do poszkodowanych osób i sprawniej udzielić im pomocy. W ramach systemu Polkomtel stworzył dwa ratownicze numery telefonu 0 601 100 300 (działający w górach) oraz ratunkowy 0 601 100 100 (działający na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz na całym polskim wybrzeżu). Dodatkowo Polkomtel przekazuje służbom ratowniczym, zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem, nowoczesny, specjalistyczny sprzęt ratunkowy, łączność komórkową, środki finansowe oraz współorganizuje akcje, których celem jest propagowanie zasad bezpiecznej turystyki górskiej i przebywania nad wodą. Firma prowadzi także akcje edukacyjno-informacyjne w trakcie sponsorowanych przez siebie imprez, na których zaproszeni ratownicy pokazują, jak wyglądają działania ratownicze oraz uczą, jak turyści powinni się zachowywać, aby nie doszło do tragedii.Efektem doświadczeń zdobytych we współpracy ze służbami ratowniczymi jest także Komunalny System Bezpieczeństwa uruchomiony wspólnie z Urzędem Miasta Sopot. Jego podstawowym zadaniem jest integracja służb komunalnych i ratowniczych miasta w jedną sprawną strukturę, która ma na celu zapobieganie, wykrywanie i likwidację zagrożeń cywilizacyjnych, wypadków i katastrof. Początkowo współpraca Polkomtela z jednostkami ratowniczymi miała charakter sponsoringowy. Jednak dzięki dialogowi i analizie potrzeb, zaczęła ewaluować w kierunku partnerskiego projektu. Pełen rozkwit programu nastąpił w momencie zaangażowania się zarządu spółki w realizację przedsięwzięcia i uznania go za projekt strategiczny. W prace nad programem zaangażowanych jest wiele departamentów Polkomtela. Biuro Komunikacji Korporacyjnej bezpośrednio współpracuje z ratownikami oraz koordynuje projekt wewnątrz firmy. Departament Komunikacji Marketingowej działa na rzecz informowania o numerach ratunkowych oraz ich promocji w mediach. Autorem projektu Zintegrowanego Systemu Ratownictwa jest Departament Klientów Kluczowych. W projekt zaangażowane są również inne departamenty w firmie – m.in. Departament Rozwoju Produktów i Usług, w którym inżynierowie odpowiadają za konfigurację sieci oraz usługi dodatkowe.