Kompleksowy program „TOPR, WOPR, GOPR” – Polkomtel

Metryka praktyki

Firma: Polkomtel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:Polkomtel podejmuje działania na rzecz budowy wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej i zaangażowanej. Przykładem aktywności na tym polu jest Program współpracy z służbami  ratowniczymi Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego  Pogotowia Ratunkowego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Pomoc, jaką Polkomtel oferuje służbom ratowniczym, jest bardzo różnorodna – od przekazywania sprzętu i środków po zbudowanie specjalistycznego Zintegrowanego Systemu  Ratownictwa służącego lepszej komunikacji między ofiarami wypadków a ratownikami, jak i  pomiędzy samymi ratownikami i centralami przyjmującymi zgłoszenia od poszkodowanych.

System łączności dla ratowników opracowany przez operatora sieci Plus jest systemem innowacyjnym na skalę światową – pozwala szybciej dotrzeć do poszkodowanych osób i  sprawniej udzielić im pomocy. W ramach systemu Polkomtel uruchomił dwa ratownicze numery telefonu – jeden działający w górach, drugi na terenie województw warmińsko – mazurskiego,  podlaskiego i na całym wybrzeżu. Dodatkowo Polkomtel przekazuje służbom ratowniczym,  zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem nowoczesny, specjalistyczny sprzęt  ratunkowy, łączność komórkową, środki finansowe oraz współorganizuje akcje, których celem jest propagowanie zasad bezpiecznej turystyki górskiej i przebywania nad wodą.

Firma prowadzi także akcje edukacyjno – informacyjne w trakcie sponsorowanych przez siebie imprez (np. SIMPLUS CUP 2005 – Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet), na których zaproszeni ratownicy pokazują, jak wyglądają działania ratownicze oraz uczą, jak turyści powinni się zachowywać, aby nie doszło do tragedii. Efektem doświadczeń zdobytych we współpracy z służbami ratowniczymi jest także Komunalny System Bezpieczeństwa uruchomiony wspólnie z Urzędem Miasta Sopot. Jego podstawowym zadaniem jest integracja służb komunalnych i  ratowniczych miasta w jedną sprawną strukturę, która ma na celu zapobieganie, wykrywanie i  likwidację zagrożeń cywilizacyjnych, wypadków i katastrof.

Początkowo współpraca Polkomtelu z jednostkami ratowniczymi miała charakter sponsoringowy, ale dzięki dialogowi i analizie potrzeb zaczęła ewaluować w kierunku projektu partnerskiego. Rozkwit programu nastąpił w momencie zaangażowania Zarządu Spółki w realizację przedsięwzięcia i uznania go za projekt strategiczny. W prace nad programem  zaangażowanych jest wiele departamentów Polkomtelu – m.in. Biuro Komunikacji  Korporacyjnej, które bezpośrednio współpracuje z ratownikami oraz koordynuje projekt wewnątrz firmy i wraz z Departamentem Komunikacji Marketingowej działa na rzecz informowania oraz  promocji w mediach numerów ratunkowych oraz bezpiecznego przebywania w górach i nad morzem.

KORZYŚCI:

– Istotne wzmocnienie wizerunku marki oraz pozytywny wpływ na tzw. brand equity;
– Stworzenie nowej linii produktowej (m.in. komunalny System Bezpieczeństwa), oferowanej jednostkom administracji publicznej i samorządowej;
– Uznanie środowiska branżowego dla projektu;
– Nowe umiejętności i osobista satysfakcja pracowników z uczestnictwa w realizacji wartościowego i potrzebnego społecznie projektu, co wpływa na większa identyfikację z wartościami wyznawanymi przez firmę, a co za tym idzie, na większe zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków.

WYZWANIA:

– Głównym wyzwaniem była integracja wszystkich elementów tego złożonego systemu oraz dostosowanie do specyficznych potrzeb
pracy ratowników, którzy w tym wyjątkowym przypadku nie mogli pozwolić sobie na uczenie się na błędach. Trudność
przezwyciężono poświęcając szczególnie dużo czasu i uwagi na opracowanie i testowanie wszelkich technicznych rozwiązań.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Współpraca z wiarygodnymi i zaufanymi partnerami pozwala efektywniej realizować program;
– Wpisanie programu w strategię firmy bądź nadanie mu priorytetowego znaczenia przekłada się na funkcjonowanie programu w firmie i przynosi jej więcej korzyści.