Kompleksowy program promocji przedmiotów i nauk ścisłych wśród dzieci, młodzieży szkolnej, akademickiej oraz nauczycieli z terenu Podkarpacia – WSK Rzeszów

Metryka praktyki

Firma: WSK Rzeszów,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2010

Podkarpacie to region o bogatych tradycjach lotniczych. Wiodącą firmą w tej branży jest Wytwórnia Silników nr 2 – WSK Rzeszów. Po głębokim kryzysie w latach 90. oraz przeprowadzonej w 2002 roku prywatyzacji firmy nastąpił jej dynamiczny rozwój. Przedsiębiorstwo zaczęło stosować najnowocześniejsze technologie lotnicze. Na lokalnym rynku zaczęło brakować odpowiednio wykwalifikowanych kadr dla tak nowoczesnego, specjalistycznego przemysłu, który dodatkowo wszedł w okres dużego ożywienia.

WSK Rzeszów opracowała kompleksowy program wspierania edukacji, który powstał dzięki konsultacjom i współpracy ze środowiskiem naukowym (z Politechniką Rzeszowską, Politechniką Łódzką), biznesowym (ze Stowarzyszeniem Dolina Lotnicza), nauczycielskim (z Kuratorium Oświaty i Wychowania, dyrektorami szkół i centrów zawodowych) oraz administracją publiczną. Cele projektu to: budowanie kadr przemysłu lotniczego, wzbudzenie i utrzymanie zainteresowania przedmiotami technicznymi i naukami ścisłymi wśród dzieci i młodzieży, podniesienie poziomu średniego szkolnictwa zawodowego, wpływanie na jakość wyższego szkolnictwa technicznego, wspomaganie rozwoju kompetencji nauczycieli zawodu i kadry akademickiej.

W ramach programu prowadzone są liczne projekty skierowane do różnych grup wiekowych. Dla uczniów szkół podstawowych prowadzona jest Politechnika Dziecięca (od 2009 uczestniczyło w tym przedsięwzięciu 900 dzieci). Dla gimnazjalistów – Odlotowa fizyka: dwugodzinne lekcje na temat wykorzystania najbardziej popularnych praw fizyki w lotnictwie (270 godzin, 7200 uczestników). Dla studentów oprócz staży organizowane są Dni Doliny Lotniczej na wybranych uczelniach technicznych: wykłady, pokazy i prezentacje na temat stosowanych nowoczesnych technologii oraz wycieczki do Instytutu Lotnictwa i bazy lotniczej w Łasku.

Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. O uczestnictwo w nim zabiegają szkoły, uczelnie, kadra nauczycielska oraz rodzice. Na efekt wdrażania tych projektów, jakim będzie wykwalifikowana kadra – trzeba jednak poczekać.