Kompleksowa opieka seniorów – Scanmed

Metryka praktyki

Firma: Scanmed,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Proces starzenia się społeczeństwa generuje problem w postaci opieki nad seniorami, którzy ze względu na stan zdrowia pozostają niesamodzielni, a opieka bliskich okazuje się niewystarczająca.

Grupa Scanmed stworzyła przestrzeń łączącą opiekę medyczną, pielęgniarską, psychologiczną z rehabilitacją, zabiegami pielęgnacyjnymi i warsztatami rozwojowymi. Dzienny Dom Opieki Medycznej to miejsce z rodzinną atmosferą, którego celem jest zapewnienie kompleksowej opieki i pomocy osobom starszym i niesamodzielnym.

Pobyt w Domu jest bezpłatny – Grupa Scanmed uzyskała dofinansowanie ze środków Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia.

DDOM dysponuje 12 miejscami, z czego stałą opieką objętych zostało 10 seniorów.

Więcej informacji