Kompetencje Menedżera Orange – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2013

Wzmacnianie pozycji i odpowiedzialności menedżerów jest kluczowym elementem strategii Orange. Firma dostrzega potrzebę podbudowania wspólnej kultury zarządzania i wdrożenia 8 kompetencji menedżerskich w Grupie Orange: orientacja na klienta i jakość usług, myślenie strategiczne, orientacja na wynik, zarządzanie zmianą, przewodzenie zespołowi, rozwój pracowników, zarządzanie różnorodnością, współpraca i wywieranie wpływu. Celem jest zapewnienie balansu pomiędzy koncentracją na celach biznesowych a stylem ich osiągania – relacjami pomiędzy ludźmi. Ważne jest wzmocnienie świadomości dotyczącej różnorodności oraz siły, jaką daje różnorodność wśród pracowników, i umiejętne zarządzanie nią.