Kompensacja emisji poprzez nasadzenia drzew

Metryka praktyki

Firma: Skanska w Polsce,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Skanska w Polsce stara się ograniczać negatywne skutki oddziaływania floty samochodowej na środowisko i klimat. W ramach współpracy z firmą LeasePlan Skanska ma możliwość wyboru pojazdów o niskiej emisji spalin oraz sadzi drzewa, aby zrekompensować emisje z floty samochodowej.

W roku 2020 firma odebrała 304 samochody o obniżonej emisji spalin. W celu kompensacji emisji, które samochody te wygenerują w okresie leasingu (w oparciu o zakontraktowany przebieg), w roku 2021 posadzono 15 966 drzew (w tym 15206 sadzonek buka zwyczajnego i 760 sadzonek jodły pospolitej).

Flota samochodowa o zwiększonej efektywności i niższej emisji spalin ogranicza wpływ firmy na klimat i środowisko i pomaga redukować ślad węglowy zgodnie z przyjętym celem klimatycznym. Sadzenie drzew pozwala zrównoważyć emisje wygenerowane przez flotę samochodową i przyczynia się do poprawy jakości powietrza.