Kompania Inicjatyw – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Kompania Inicjatyw to program społeczno-edukacyjny dla studentów wyższych uczelni o profilu technicznym i ekonomicznym. Głównym celem programu i konkursu „Cel-Menedżer”, będącego integralną częścią projektu jest aktywizacja zawodowa młodych ludzi poprzez organizację cyklu warsztatów i otwartych paneli dyskusyjnych na wybranych polskich uczelniach. Uczestnictwo w programie daje studentom szansę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz uczy świadomego planowania ścieżki własnej kariery. Program rozpoczął się w 2005 roku i jest cyklicznie powtarzany co rok.

W 2006 r. na 10 wybranych uczelniach w Polsce odbyły Dni Kompanii Inicjatyw, w których uczestniczyło blisko 900 studentów. Studenci brali udział w seminariach z zakresu rozwijania kompetencji interpersonalnych, osobistych i menedżerskich, prowadzonych przez ekspertów–trenerów, a także w prezentacjach prowadzonych przez przedstawicieli KP S.A. – specjalistów z działów produkcji, sprzedaży i marketingu. Na potrzeby akcji został uruchomiony serwis www.ki.kp.pl.

W konkursie „Cel – Menedżer” studenci muszą zaplanować oraz wdrożyć opracowany przez siebie projekt: wybrać grupę docelową, skoordynować wszystkie działania, pozyskać sponsorów/partnerów, całość udokumentować i zaprezentować. W 2006 r. do konkursu zgłosiło się 130 zespołów złożonych ze studentów reprezentujących 80 uczelni. W finale konkursu, który odbył się w KP S.A. w Tychach, wzięło udział 8 zespołów projektowych. Projekty realizowane przez studentów skierowane były m.in. do licealistów, wychowanków domów dziecka, rolników, studentów, nauczycieli, osób bezrobotnych. Obejmowały organizację szkoleń, warsztatów, debat, gier, tworzenie własnego radia, kręcenie filmów instruktażowych, przygotowywanie poradników i prezentacji. Na ich realizację studenci przeznaczyli tysiące godzin, zaangażowali wielu ludzi: polityków, lokalnych biznesmenów, wykładowców, przedstawicieli Urzędów Pracy, organizacje pozarządowe. Laureaci konkursu zostają wyłonieni po zapoznaniu się ze wszystkimi prezentacjami oraz raportami finałowymi przez jury konkursu. Zwycięska drużyna, wygrywa Konkurs, a tym samym płatne staże w firmie. Dla 2 najlepszych osób, po odbyciu dwumiesięcznych płatnych staży w KP S.A., są przewidziane miesięczne staże zagraniczne w SABMiller.

Program zachęca i motywuje studentów do rozwijania swojej wiedzy, umiejętności, cech przywódczych, zdolności interpersonalnych oraz zdobywania doświadczeń w pracy zespołowej. Uczestnicy nauczyli się sprawnego poruszania się po rynku pracy, planowania ścieżki kariery zawodowej, efektywnej autoprezentacji, skutecznej pracy w grupie oraz zarządzania projektami.