Komitet Sterujący ds. CSR – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2010

Od kilku lat Grupa TP wdraża politykę społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach swojej działalności. Działania CSR dotyczą relacji z klientami, pracownikami, dostawcami, inwestorami, społecznością i środowiskiem.Dotychczasowy sposób prowadzenia polityki CSR, w związku z jej rozwojem w ostatnich latach i zwiększającą się z roku na rok liczbą prowadzonych programów, wymagał wsparcia. Stąd decyzja o powołaniu Komitetu Sterującego ds. CSR – koordynującego wszystkie działania. Celem komitetu jest zarządzanie polityką CSR w Grupie TP, w tym zatwierdzanie długoterminowych planów działań z zakresu społecznej odpowiedzialności w firmie, koordynowanie strategii CSR, nadzór nad nią i dopasowywanie jej do celów biznesowych Grupy TP, monitorowanie wdrażania zaakceptowanych w ramach strategii przedsięwzięć i projektów.

W skład komitetu weszło 15 osób, w tym: szef Zespołu ds. CSR w Grupie TP, menedżerowie odpowiedzialni za najważniejsze obszary funkcjonowania firmy – obsługę klientów, HR, IT, marketing, PR i komunikację, łańcuch dostaw, środowisko i administrację, strategię, a także przedstawiciele wybranych organizacji i firm z Grupy TP – PTK Centertel, Wirtualna Polska i Fundacja Orange. Komitet spotyka się przynajmniej raz na kwartał.

Przewodniczący komitetu odpowiada bezpośrednio przed prezesem Grupy TP. Każdy z menedżerów będących członkami komitetu wyznaczył dodatkowo w swoim obszarze koordynatora ds. CSR, który odpowiedzialny jest za bieżące kontakty z Zespołem ds. CSR, w tym bezpośrednią koordynację projektów CSR w danym obszarze biznesowym, raportowanie oraz komunikację.

Powołanie komitetu pozwoliło na wzmocnienie procesu zarządzania działaniami CSR w firmie, a także na przyjęcie strategii CSR i zaplanowanie jej implementacji w poszczególnych obszarach.