Komitet Odpowiedzialnych Społecznie – Kimball Electronics

Metryka praktyki

Firma: Kimball Electronics,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Komitet Odpowiedzialnych Społecznie powstał w firmie Kimball Electronics w celu wsparcia działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych w firmie. Komitet zrzesza osoby z różnych działów. Jednym z projektów zrealizowanych przez niego w zeszłym roku był Rajd dla Ziemi – wycieczka rowerowa dla pracowników firmy, połączona z edukacją i działaniami proekologicznymi, zorganizowana 22 kwietnia – w Dzień Ziemi.