Komitet ds. Etyki

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

Komitet ds. Etyki stanowi organ opiniodawczo-doradczy dla prezesów poszczególnych jednostek Skanska w Polsce w przedmiocie zagadnień natury etycznej związanych z Kodeksem Postępowania Skanska i Wytycznymi Stosowania Kodeksu Postępowania Skanska oraz naruszeniem ich postanowień. Komitet liczy 9 osób, które zajmują się m.in. ustalaniem wytycznych dotyczących zapytań i wątpliwości zgłaszanych przez pracowników w związku z zapisami dokumentów składających się na Program Kodeksu Postępowania Skanska. Komitet stwarza też dodatkowy kanał informowania o naruszeniu procedur, a jego członkowie badają te zarzuty. Pracownicy mogą kontaktować się z Komitetem za pomocą e-maila.