Kolejowe ABC – ORLEN KolTrans

Metryka praktyki

Firma: ORLEN KolTrans,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Kolejowe ABC to program edukacyjny skierowany do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Celem inicjatywy jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania na obszarze stacji kolejowych, przystankach i przejazdach kolejowych. Kolejowe ABC to także źródło wiedzy nt. sposobów właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Założeniem programu jest również uwrażliwienie na innych podróżujących, dlatego ORLEN KolTrans zachęca najmłodszych do okazywania empatii np. osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. W 2016 roku przeprowadzono 46 prelekcji oraz wyedukowano ponad 2700 dzieci przekraczając początkowe założenia 20 prelekcji i 1000 dzieci.

Więcej informacji