Kolej na Pomaganie – Wolontariat Pracowniczy

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker Rail Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2015

W 2015 r. DB Schenker Rail Polska po raz drugi zorganizował konkurs na Dobre Pomysły Wolontariackie, w ramach którego wyłonionych zostało 5 inicjatyw. Każda z nich uzyskała wsparcie finansowe pracodawcy na jej realizację (zakup materiałów, sprzętu, narzędzi itp.). Kryteria oceny to m.in. zgodność ze wskazanymi celami (działania na rzecz dzieci, ekologiczne, promujące zdrowy styl życia) oraz liczba zadeklarowanych wolontariuszy – pracowników. Zespoły wolontariackie mogą być też rozszerzone o przyjaciół, znajomych i krewnych. Najaktywniejsi wolontariusze są nagradzani podczas Gali Wolontariatu DBSR. Kolej na Pomaganie Wolontariat Pracowniczy to również możliwość zgłaszania dodatkowych pomysłów wolontariackich.