Kodeksem Etyki Biznesu GEFCO Polska

Metryka praktyki

Firma: GEFCO Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

Jednym z najważniejszych elementów prac nad Kodeksem Etyki Biznesu GEFCO Polska był dialog z pracownikami, co pomogło rozpoznać potencjalne obszary ryzyka i sprawiło, że pracownicy zostali współautorami Kodeksu. Gotowy dokument w pierwszej kolejności przedstawiono pracownikom w mailingu, intranecie i wewnętrznym biuletynie. Przeprowadzono sesje szkoleniowe z treści Kodeksu i etyki oraz narzędzi zgłaszania naruszeń. Dla kierowników GEFCO, których rola w budowaniu kultury etycznej jest kluczowa, zorganizowano oddzielną sesję szkoleniową. Kodeks był też komunikowany interesariuszom zewnętrznym: klientom i dostawcom. Głównych dostawców, których także obowiązują zasady Kodeksu, zaproszono na indywidualne spotkania.