Kodeks Współpracy Credit Agricole Bank

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2014

Kodeks Współpracy Credit Agricole Bank to zbiór 5 reguł dobrej współpracy z klientami wewnętrznymi. Ma on na celu zwiększenie sprawności i efektywności realizacji indywidualnych zadań oraz międzyzespołowych projektów, których efekty znacząco wpływają na satysfakcję klienta zewnętrznego. Wdrożenie zasad Kodeksu przyczyniło się do zrozumienia znaczenia jakości współpracy dla osiągania celów i potrzeb klientów wewnętrznych oraz wzrostu kultury informacji zwrotnej. Znajomość reguł ma gwarantować sprawną komunikację oraz wewnętrzną współpracę pomiędzy centralnymi i sprzedażowymi jednostkami banku, co w efekcie przyniesie satysfakcję klienta zewnętrznego z jakości oferowanych przez bank usług. W 2014 roku odbyło się 19 szkoleń tradycyjnych, w których uczestniczyło 159 osób.