Kodeks Wartości

Metryka praktyki

Firma: Vivus Finance,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

Firma Vivus Finance, tworząc swój Kodeks Wartości, przeprowadziła kompleksowe konsultacje z pracownikami. Celem ich było wyodrębnienie wiodących wartości firmowych. Za najważniejsze uznano: otwartość, uczciwość, pasję, energię i kreatywność. Kodeks reguluje postawy wszystkich pracowników wobec klientów, partnerów biznesowych oraz całego otoczenia organizacji. Jest także zbiorem wskazówek uczciwego i godnego postępowania w życiu zawodowym. Pracownicy są zapoznawani z jego treścią podczas cyklu spotkań i szkoleń kadry menedżerskiej.