Kodeks standardów etycznych dla Partnerów biznesowych

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kodeks standardów etycznych dla Partnerów biznesowych to zbiór zasad oraz standardów etycznych wprowadzony w Credit Agricole Bank Polska adresowany także do podmiotów dostarczających do Banku towary lub usługi. Celem Kodeksu jest zapewnienie, aby współpraca Banku z partnerami biznesowymi opierała się na zasadzie partnerstwa i wzajemnym zaufaniu, ale przede wszystkim na wspólnym systemie wartości moralnych, standardów etycznych oraz uczciwego postępowania we wzajemnych relacjach.