Kodeks postępowania w biznesie Liberty Global

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

UPC Polska działa zgodnie z Kodeksem postępowania w biznesie Liberty Global, który zawiera streszczenie wymagań prawnych oraz praktyk biznesowych obowiązujących w miejscu pracy. Wszystkie osoby zatrudnione w UPC przechodzą szkolenie ze znajomości procedur zawartych w Kodeksie i Zasadach przeciwdziałania korupcji. W razie wątpliwości każdy pracownik może zgłosić się do przełożonego lub do osoby kontaktowej ds. zgodności z praktykami firmy. Pracownicy UPC mają do dyspozycji całodobowy telefon zaufania, obsługiwany przez niezależną firmę, której konsultanci przygotowani są do udzielania pomocy w zgłaszanych kwestiach etycznych.