Kodeks Postępowania Skanska

Metryka praktyki

Firma: Skanska S.A.,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2013

Kodeks Postępowania Skanska, opracowany w 2002 roku, to zbiór zasad obowiązujących pracowników Grupy Skanska na całym świecie, odnoszących się do wszystkich aspektów działalności firmy. Dokument zabrania stosowania jakichkolwiek form korupcji, przekupstwa i nieuczciwych praktyk naruszających zasady konkurencji, jednocześnie reguluje kwestie prawne, ochrony środowiska i relacji wewnątrz firmy. W 2008 roku przyjęto zrewidowaną wersję dokumentu, Wytyczne Stosowania Kodeksu Postępowania – przeznaczone wyłącznie do wewnętrznego użytku pracowników, z których każdy przechodzi obowiązkowe szkolenia na temat zasad etyki Skanska. Dodatkowo opracowano strategię „pięciu zer” (zero stratnych projektów, zero naruszeń środowiska, zero wypadków, zero naruszeń etyki i zero usterek), która ma pomagać we wdrażaniu Kodeksu.

http://www.skanska.pl/pl/O-Skanska/Kodeks-postpowania/