Kodeks Postępowania – Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland

Metryka praktyki

Firma: Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2012

Dla firmy Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland Kodeks Postępowania jest zbiorem uniwersalnych zasad obowiązującym wszystkich pracowników międzynarodowej korporacji D.E Master Blenders 1753 na całym świecie. Towarzyszy im podczas podejmowania wszystkich decyzji biznesowych. Kodeks umożliwia budowanie zaufania wobec interesariuszy – klientów, partnerów handlowych, akcjonariuszy, społeczności lokalnych i wobec pracowników. Kodeks etyczny daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa, które służy budowaniu zespołów opartych na zaufaniu oraz zaangażowaniu. Firma wierzy, że postępowanie etyczne umocni jej pozycję na rynku.