Kodeks Postępowania LPP

Metryka praktyki

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2015

W związku z faktem, iż istotna część produkcji LPP zlecanej podmiotom zewnętrznym lokowana jest w krajach rozwijających się, konieczne było określenie standardów dotyczących przestrzegania praw człowieka, w tym także praw pracowniczych oraz BHP i dbałości o środowisko naturalne, a także narzędzia umożliwiającego weryfikowanie ich przestrzegania przez dostawców. Kodeks Postępowania LPP powstał wewnątrz firmy przy współpracy Działu Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju oraz Działu Audytu, przy wsparciu zewnętrznych ekspertów. Zawarte w nim treści uwzględniają kluczowe zapisy konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i zapisy Powszechnej deklaracji praw człowieka, a także rekomendacje międzynarodowych organizacji społecznych, monitorujących warunki pracy w przemyśle odzieżowym.