Kodeks postępowania etycznego, czyli jak być odpowiedzialnym pracownikiem – TRI (Poland)

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma TRI (Poland) w oparciu o normy i przepisy prawa polskiego oraz zgodnie z własną filozofią zaadaptowała Kodeks Postępowania Etycznego wypracowany przez Centralę Grupy TRI (Tokai Rubber Industries) w Japonii.

Za Kodeks odpowiedzialna jest Komisja Etyki i Compliance, która składa się z dyrektorów wszystkich działów, na czele z prezesem zarządu. Regularnie organizowane są spotkania w celu omówienia bieżących spraw, planowania działań związanych z Compliance oraz ich skutecznego przekazywania pracownikom wszystkich szczebli. W razie podejrzenia naruszenia prawa lub zasad wewnętrznych, pracownik konsultuje się ze swoim przełożonym. Może również komunikować się anonimowo, za pośrednictwem Skrzynki Komunikacyjnej, jeżeli chce poruszyć kwestie dotyczące przełożonego bądź związane z relacjami ze swym przełożonym. Firma gwarantuje, że pracownik nie będzie ponosił konsekwencji z powodu takich konsultacji czy zgłoszenia. Informacje tego rodzaju są ważne, gdyż umożliwiają wykrycie potencjalnego ryzyka dla firmy, związanego z naruszeniem zasad etyki bądź przepisów prawa.

W ramach „Kodeksu postępowania etycznego” regularnie przeprowadzane są również szkolenia wśród wszystkich pracowników zarówno biurowych jak i produkcyjnych.  Wiedza dotycząca zasad zawartych w kodeksie oraz ich przestrzegania będzie w przyszłości audytowana.