Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

Metryka praktyki

Firma: Stena Recycling,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych jest dokumentem skierowanym do dostawców produktów i usług dla podmiotów z Grupy Stena Metall, której częścią jest Stena Recycling. Dotyczy także innych partnerów biznesowych w łańcuchach wartości, których działania lub zaniechania mogą mieć wpływ na wyniki, markę lub reputację w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy. Efektem stworzenia Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych jest bardziej przejrzysta komunikacja dotycząca wymagań jakie Stena Recycling stawia przed interesariuszami. Daje to też możliwość uspójnienia tych wymagań w obrębie całej grupy Stena Metall. Posiadanie jednego dokumentu przedstawiającego wymagania Stena Recycling pozwala na podniesienie standardu działań oraz weryfikację kontrahentów biorąc pod uwagę takie obszary jak: zgodność z prawem, ochrona środowiska, etyka biznesu czy prawa człowieka i warunki pracy.

https://www.stenarecycling.pl/siteassets/documents/polityka-zsz/kodeks-postpowania-dla-partnerow-biznesowych_2021.pdf