Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Grupy Schiever w Polsce

Metryka praktyki

Firma: Grupa Schiever w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Grupa Schiever w Polsce nieustannie pracuje nad rozwojem kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, takich jak zaangażowanie społeczne, troska o środowisko naturalne, rozwój pracowników oraz ład organizacyjny. Wierząc, że partnerzy biznesowi podzielają to zaangażowanie, firma opracowała Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Grupy Schiever w Polsce. Określa on minimalne wymagania wobec partnerów biznesowych w zakresie poszanowania praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska oraz uczciwości w prowadzonej działalności biznesowej. Odbiorcami Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych są wszyscy kontrahenci Grupy Schiever. Ograniczenie ryzyka ewentualnych negatywnych konsekwencji: prawnych, finansowych ale również wizerunkowych.