Kodeks postępowania dla dostawców

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM wdraża Kodeks postępowania dla dostawców. Opisuje w nim minimalne wymagania firmy wobec swoich dostawców w zakresie postępowania zgodnego z wartościami oraz zasadami odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Kodeks ma na celu ujednolicenie standardów postępowania dostawców, wskazanie dobrych praktyk, podnoszenie jakości dostarczonych produktów i świadczonych usług. Służy również ograniczaniu ryzyka etycznego, społecznego i środowiskowego, związanego z działalnością biznesową dostawców. GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega sobie prawo do oceny stosowania Kodeksu przez dostawców oraz kontroli zgodności realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami kontraktu.