Kodeks Postępowania dla Dostawców

Metryka praktyki

Firma: Grupa CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Firma CCC podjęła dialog z dostawcami w celu ujednolicenia standardów działania i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw dla wszystkich dostawców. Efektem było wypracowanie Kodeksu Postępowania dla Dostawców. Obejmuje on kluczowe kwestie odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, takie jak: warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, praca dzieci, praca przymusowa, dyskryminacja, wolność zrzeszania się, molestowanie i mobbing, korupcja i łapownictwo, konflikt interesów, własność intelektualna, ochrona informacji i bezpieczeństwo produktów. Celem jest ujednolicenie standardów działań dostawców i sposobu ich oceny.