Kodeks Postępowania chroniący dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce – Orbis

Metryka praktyki

Firma: Orbis,
Branża: Hotelarstwo,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Edukacja
Dokument źródłowy: Raport 2012

Grupa Hotelowa Orbis, zarządzająca siecią 60 hoteli w Polsce, w ramach swoich działań prewencyjnych i edukacyjnych na rzecz ochrony najmłodszych podpisała (pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji oraz we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje) Kodeks Postępowania chroniący dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce. Jest on odpowiedzią na globalny problem wykorzystywania seksualnego dzieci i ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, inicjowanie oraz wdrażanie postępowania, które przeciwdziała tej formie krzywdzenia małoletnich. Podpisując Kodeks Postępowania, Orbis zobowiązał się wypełniać sześć kryteriów postępowania:

  1. ustanowienie wewnętrznej polityki mającej na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci,
  2. przeszkolenie personelu hotelowego w zakresie ustanowionej przez firmę polityki,
  3. wprowadzenie w umowach z dostawcami klauzuli informującej o działaniach podejmowanych przeciwko turystyce seksualnej,
  4. informowanie turystów (za pomocą katalogów, broszur, ulotek, spotów czy strony internetowej) o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i społecznym zaangażowaniu biznesu w działania mające na celu przeciwdziałanie temu,
  5. informowanie kluczowych osób w otoczeniu lokalnym o prowadzonej przez  firmę polityce oraz współpraca z policją, taksówkarzami, właścicielami barów i restauracji,
  6. coroczne raportowanie.

Ochrona dzieci stanowi jedno z 21 zobowiązań firmy zawartych w opracowanym przez Grupę Accor globalnym programie Planet 21 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Orbis zamierza zachęcać inne firmy z branży turystyczno-hotelarskiej do podpisania kodeksu.