Kodeks Postępowania amfori BSCI

Metryka praktyki

Firma: Aldi,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Firma ALDI jako członek organizacji amfori przystąpiła do amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) – Inicjatywy Odpowiedzialności Społecznej Biznesu. Firma we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi na rynku angażuje się w tworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy. Kodeks Postępowania amfori BSCI stanowi wiążącą część wszystkich stosunków handlowych.

Do przestrzegania Kodeksu Postępowania zostali zobowiązani wszyscy dostawcy artykułów marki własnej z grupy asortymentowej Non-Food oraz Food (konserwy rybne, owocowe, przetwory oraz konserwy warzywne), które produkowane są w tzw. krajach ryzyka (zdefiniowanych wg BSCI). Zakład produkcyjny danego artykułu musi posiadać ważny audyt BSCI. Audyt ten gwarantuje, iż zakład produkcyjny spełnia wytyczne Kodeksu Postępowania BSCI, w tym np. godziwe wynagrodzenie, zakaz zatrudniania dzieci, zakaz pracy przymusowej. Jeśli ocena audytu świadczy o dużej liczbie uchybień lub o krytycznych warunkach pracy panujących w zakładzie, tworzony jest dla tego zakładu plan działań korygujących. Ponadto spółka ALDI CR-Support Asia Ltd. przeprowadza/koordynuje własne kontrole „na miejscu”, w które również mogą być włączeni dostawcy.

Kodeks Postępowania amfori BSCI opiera się na międzynarodowych porozumieniach, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, wytyczne dotyczące praw dziecka i działalności przedsiębiorstw, wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych d/s Gospodarki i Praw Człowieka, wytyczne OECD, a także United Nations Global Compact oraz konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), mających zasadnicze znaczenie dla poprawy warunków pracy w łańcuchu dostaw.