Kodeks Postępowania

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2014

Firma TRI (Poland) przygotowała kieszonkową wersję Kodeksu Postępowania, w której oprócz merytorycznych wiadomości (zasady prowadzenia działalności oraz filozofia zarządzania Grupy, regulamin postępowania etycznego) zawarto praktyczne przykłady. Pracownicy otrzymali Kodeks podczas interaktywnego szkolenia, także nawiązującego do sytuacji mogących wystąpić w pracy. Słuchaczy zachęcano do wskazania prawidłowych zachowań w niezgodnej z kodeksem sytuacji. Po przeczytaniu kieszonkowej wersji Kodeksu pracownicy podpisali deklaracje znajomości i przestrzegania zasad w nim zawartych. W celu utrwalenia wiedzy w ogólnodostępnym miejscu ustawiono tablicę informacyjną: „Jak być odpowiedzialnym pracownikiem”.